E-search

Esearch is an abbreviation for "Education searching", was established with the aim of becoming a leading media channel of searching, reviewing and evaluating schools, courses as well as updating educational news in Vietnam. Through our website parents can get the good advice for making the right decision on choosing a suitable school for your children.Esearch would like to become a prestigious bridge between the school and parents!

  Trước khi đăng ký tài khoản để sử dụng Dịch vụ tìm kiếm, đánh giá và đặt lịch tham quan các trường học, khoá học trên trang mạng Esearch (dưới đây gọi tắt là "Dịch vụ"), bạn xác nhận đã đọc, hiểu và chấp thuận tất cả các quy định của Đội ngũ Esearch (dưới đây gọi tắt là "Chúng tôi", "Esearch") đã đề ra trong Điều khoản sử dụng & Chính sách quyền riêng tư (dưới đây gọi tắt là “Điều khoản & Chính sách”) thông qua việc hoàn thành đăng ký tài khoản.


  ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC CHUNG

  Để sử dụng Dịch vụ của Esearch, bạn phải cam kết rằng bản thân đã đủ tuổi theo luật định và có đủ khả năng nhận thức để chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có vấn đề xảy ra đối với những đánh giá, góp ý và các thông tin bạn đăng tải lên trang mạng Esearch. Nếu chưa đủ tuổi, bạn phải được sự chấp thuận và giám sát bởi cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp khi sử dụng Dịch vụ.

  Bạn có thể chia sẻ thông tin hợp lệ và hợp pháp dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn trên trang mạng Esearch và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc chia sẻ. Chúng tôi không đại diện, xác nhận hay cam đoan tính trung thực, chính xác của các thông tin được bạn chia sẻ. Đồng thời, khi chia sẻ thông tin lên trang mạng Esearch, có nghĩa là bạn đồng ý cho chúng tôi quyền sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn lên các nền tảng khác của hệ sinh thái Esearch thuộc quyền quản lý của chúng tôi.

  Trong trường hợp bạn sử dụng các tài liệu, thông tin thuộc trang mạng Esearch để phục vụ các mục đích lưu trữ cá nhân và/hoặc thương mại bên ngoài phạm vi trang mạng Esearch, Đội ngũ Esearch có quyền yêu cầu bạn điều chỉnh hoặc xoá bỏ nếu nội dung được đăng tải, thảo luận gây ảnh hưởng tiêu cực đến Esearch và đối tác của Esearch.


  ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN

  Không được đặt tên tài khoản theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, tên của những cá nhân/tổ chức chống lại Nhà nước hoặc mạo danh các tổ chức Nhà nước.

  Không sử dụng hình ảnh có hàm ý kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.


  ĐIỀU 3. CÁC THÔNG TIN CẤM CHIA SẺ, TRAO ĐỔI, CHIA SẺ

  Thông tin chống lại Nhà nước; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước.

  Thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

  Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự của cá nhân và vi phạm tới quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

  Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.


  ĐIỀU 4. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM KHÁC

  Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người sử dụng khác hoặc các đối tác của Esearch.

  Hành vi làm tổn hại đến uy tín của Eseaerch và/hoặc các dịch vụ của Esearch dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

  Quảng bá bất kỳ sản phẩm/dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào mà không tuân thủ theo thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ và chính sách quảng cáo của Esearch.


  ĐIỀU 5. QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

  Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân, mật khẩu đã đăng ký.

  Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.

  Được quyền đưa ra các nhận xét, đánh giá thực tế và đặt lịch tham quan các trường trên trang mạng Esearch.


  ĐIỀU 6. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

  Bạn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của bạn trên trang Esearch bao gồm: mật khẩu, số điện thoại, email tài khoản, tài khoản mạng xã hội. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ do sự bất cẩn hay bất kỳ lỗi bảo mật nào khác của chính cá nhân bạn, thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

  Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về Thông tin do bạn chia sẻ, truyền, đưa, lưu trữ trên trang mạng Esearch, mạng Internet, mạng viễn thông.

  Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Esearch trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm bất kỳ quy định nào tại Điều khoản & Chính sách này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của Esearch.


  ĐIỀU 7. QUYỀN CỦA ĐỘI NGŨ ESEARCH

  Đội ngũ Esearch có quyền kiểm duyệt và khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo đối với những tài khoản vi phạm quy định Điều khoản & Chính sách của Esearch.

  Nếu bạn có những bình luận, bài đăng vô nghĩa và/hoặc bình luận, bài đăng liên tục gây phiền toái tới người sử dụng khác thì Esearch có quyền tắt tính năng bình luận và/hoặc đăng tải của bạn.

  Trường hợp vi phạm của bạn chưa được quy định trong Điều khoản & Chính sách này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Esearch sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt mà Esearch cho là hợp lý.


  ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM CỦA ESEARCH

  Cung cấp môi trường và tạo điều kiện tốt nhất cho bạn sử dụng Dịch vụ.

  Kiểm duyệt và xử lý các thông tin trước khi cho phép đăng tải trên trang mạng Esearch.

  Quản trị và xử lý các tài khoản vi phạm Điều khoản & Chính sách của Esearch.

  Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác, quyết định của Esearch là quyết định cuối cùng và có hiệu lực cao nhất.


  ĐIỀU 9. THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  Quy trình đăng ký tài khoản sử dụng yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.

  Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:

  - Khi bạn đăng ký tham quan trường, Esearch sẽ cung cấp thông tin của bạn đến trường;

  - Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  - Làm thống kê, khảo sát.

  Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo, quảng cáo từ Esearch liên quan tới Dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.


  ĐIỀU 10. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

  Các điều khoản tại Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư có thể được Esearch sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước tới người dùng. Những thông tin sửa đổi, bổ sung quan trọng sẽ được chúng tôi cập nhật đến người dùng thông qua mục tin tức của trang mạng Esearch.


  ĐIỀU 11. HIỆU LỰC

  Thỏa thuận này có giá trị kể từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký tài khoản.


  Đội ngũ Esearch.

   

  Enter your email to best promotion & news everyday